MENTALBESKR.HUND
Bjuvs BK 2006-09-02

 

Beskrivare Jörgen Karlsson

Rajfax Diezel D’uvinju Of Petite

 

Känd mental status

1a.Kontakt hälsning :   3

1b.Kontakt samarb. :   3

1c.Kontakt hantering:   2

2a.Lek :   3

2b.Lek gripande :   3

c.Lek dragkamp :  2

3a 1.Jakt förfölj :   2

3a 2.Jakt förfölj :   2

3b 1.Jakt grip :   1

3b 2.Jakt grip :   1

4.Aktivnivå :   2

5a.Avst.lek intresse:   3

5b.Avst.lek hot/aggr:   2

5c.Avst.lek nyfiken :   1

5d.Avst.lek leklust :   1

5e.Avst.lek samarb. :   1

6a.Överr. rädsla :   3

6b.Överr. hot/agg :   3

6c.Överr. nyfikenhet:   4

6d.Överr. kv. rädsla:  1

6e.Överr. kv. intr. :   2

7a.Ljud rädsla :   4

7b.Ljud nyfikenhet :   4

7c.Ljud kv. rädsla :   1

7d.Ljud kv. intresse:   2

8a.Spöken hot/agg :  2

8b.Spöken kontroll :  2

8c.Spöken rädsla :   1

8d.Spöken nyfikenhet:   5

8e.Spöken kontakt :   4

9a.Lek 2 leklust :   1

9b.Lek 2 gripande :   1

10.Skott :   3