MENTALBESKR.HUND
Lomma BK 2007-08-25

Rajfax Enjoy Enya Of Wilma

 

Beskrivare  Conny Borg

 

Känd mental status

1a.Kontakt hälsning :   4

1b.Kontakt samarb. :   3

1c.Kontakt hantering:   3

2a.Lek :   2

2b.Lek gripande :   1

2c.Lek dragkamp :  1

3a 1.Jakt förfölj :   4

3a 2.Jakt förfölj :   4

3b 1.Jakt grip :   1

3b 2.Jakt grip :   1

4.Aktivnivå :   2

5a.Avst.lek intresse:   3

5b.Avst.lek hot/aggr:   1

5c.Avst.lek nyfiken :   1

5d.Avst.lek leklust :   1

5e.Avst.lek samarb. :   1

6a.Överr. rädsla :  3

6b.Överr. hot/agg :   1

6c.Överr. nyfikenhet:   3

6d.Överr. kv. rädsla:   1

6e.Överr. kv. intr. :  1

7a.Ljud rädsla :   3

7b.Ljud nyfikenhet :   4

7c.Ljud kv. rädsla :   1

7d.Ljud kv. intresse:   1

8a.Spöken hot/agg :   2

8b.Spöken kontroll :   5

8c.Spöken rädsla :   2

8d.Spöken nyfikenhet:   5

8e.Spöken kontakt :   4

9a.Lek 2 leklust :  2

9b.Lek 2 gripande :   1

10.Skott :  1