Rajfax Digger D'uvinju Of Petite 
  "Dex"

Röntgad 2006-06-05
HD= C  AD= 1/0
MENTALBESKR

 

ägare: Mats och Laila i Kävlinge

 

Mars -07

 

Augusti -06

 

16 månader

 

 

 

4 månader

 

 

 

 

3 månader

 

8 Veckor

 

7½ Vecka

 

5½ Vecka
--Tillbaka till kullar--