Rajfax Dienna D'uvinju Of Petite  
"Tascha"

 HD=B, AD= 0/0 
Mentalbeskrivning

 

ägare: Lina i Huddinge

 

Trasan 3 år

 

 

Augusti -07

 

 

April -07 

Tascha och Lina sept-06

 

1 År

 

 

4,5 Månader

 

 

 

3 Månader

 

8 Veckor

 

7½ Vecka

 

5½ Vecka
--Tillbaka till kullar--