Rajfax Empress Engla Of Wilma 
"Engla"

2007-05-25
Röntgad och ögonlyst
HD=A  AD=UA  Ögon=UA

Mentalbeskrivning

ägare: Mia o Uffe i Piteå "Bouvierligan"

Juli 2011

 

Februari 2008

 

 

8 Månader

 

 

4,5 Månader

 

 

Här kommer Engla i full fart juni-06

 

13 Veckor

 

10 Veckor

 

 

 

Mia o Uffe

 

8 Veckor

 

 

6 Veckor

 

--Tillbaka till kullar--