MENTALBESKR.HUND
Lomma BK 
2008-10-25
Rajfax Gimmie Ginza Of Wilma

 

Beskrivare Conny Borg

 

Känd mental status

1a.Kontakt hälsning :   4

1b.Kontakt samarb. : 4

1c.Kontakt hantering: 4

2a.Lek :  4

2b.Lek gripande :  3

2c.Lek dragkamp :  1

3a 1.Jakt förfölj :   2

3a 2.Jakt förfölj :   4

3b 1.Jakt grip :   1

3b 2.Jakt grip :   1

4.Aktivnivå : 2

5a.Avst.lek intresse: 2

5b.Avst.lek hot/aggr:   1

5c.Avst.lek nyfiken :  1

5d.Avst.lek leklust :   1

5e.Avst.lek samarb. :   1

6a.Överr. rädsla :  3

6b.Överr. hot/agg :   1

6c.Överr. nyfikenhet:   4

6d.Överr. kv. rädsla:   1

6e.Överr. kv. intr. : 1

7a.Ljud rädsla :   3

7b.Ljud nyfikenhet :  5

7c.Ljud kv. rädsla :  1

7d.Ljud kv. intresse:   1

8a.Spöken hot/agg :  1

8b.Spöken kontroll :   5

8c.Spöken rädsla :   3

8d.Spöken nyfikenhet:   3

8e.Spöken kontakt :   4

9a.Lek 2 leklust : 3

9b.Lek 2 gripande :3

10.Skott : 1