Rajfax Impact Izor Of Fame
"Charlie"

HD=A ED= 0
Känd mental status

 

--Tillbaka till kullar--


Charlie juli -10

Charlie 11 månader


Charlie och Carina okt-09

4  Månader

 


Flytten
8 Veckor
5 veckor
2 veckor

 

 

--Tillbaka till kullar--