Rajfax Impressive Ixie Of Fame 
" Zita"  
 
--Tillbaka till kullar--

Zita 13 months old
HD= C ED=0

 


4 månader

4 månader

Flytten

8 veckor
5 veckor

        2 veckor        

    

   

 

--Tillbaka till kullar--