Rajfax Clever Clumber Of Petite
"Bamse"

Röntgad 2005-06-27
HD=A och AD=UA
MH-beskriven

 

ägare: Bosse och Birgitta i Hässleholm.

 

4 Månader

 

 

7½ Vecka
8 Veckor
--Tillbaka till kullar--