Rajfax Cream Cookie Of Petite
"Tova"
Röntgad 2005-05-17
HD=B och AD=UA
MH-beskriven

 

ägare: Elisabet i Simrishamn

 

23 Augusti 2005

 

Mars 2005 14 månader

 

4 Månader

 

7½ Vecka
8 Veckor
--Tillbaka till kullar--